perjantai 14. maaliskuuta 2008

14.03.2008

Vuorokausi on jo vaihtunut ja on hajatelmien aika…

Olen mietiskellyt profetaalisuutta… Miten tulkitsemme profetaalista ilmoitusta?

Profetaalinen sana monesti mielletään sellaiseksi, jonka joku sinulle profetoi esim. rukouspalvelussa. Profetaalinen sana on ennen kaikkea Jumalan omasta sanasta eli raamatusta nostamaa ilmestystietoa taivaallisista eli Jumalan suunnitelmasta henkilölle, yhteisölle, kaupungille, kansakunnalle jne… Profetioilla on aina iankaikkisuusmerkitys.

Jeesus haluaa puhua meille ensisijaisesti omassa rukouskammiossamme ja sen jälkeen vahvistaa todistajien kautta sanansa.

Miten voin tulkita profetaalista sanaa? Mistä tiedän se oikeellisuuden?
Ensinnäkin… Jumalan sanan tuntemisella. Jokainen sinulle annettu sana on tutkittava ja koeteltava Jumalan sanan eli raamatun varjolla. Profetoiminen ei ole tunnetta, se ei ole fiilistä, se ei ole lataus, pumppaaminen eikä ennustelu. Eikä varsinkaan sanaa omaan korvasyyhyyn, oikeutusta synnilliseen käyttäytymiseen. Se ei ole instant eli välitön ratkaisu kuin lippalakki päähän. Se on asia, jonka tarkoitus on johdattaa sinut lähemmäksi Jeesusta, ottamaan selvää Jumalan tahdosta kohdallasi. Profetia ei ole ratkaisumalli, mutta se voi johtaa suureen ratkaisuun elämässäsi.

Kun profetaalinen sana tulee, se yleensä kertoo/vahvistaa sinulle jo jotain sellaista, joka sinulla on jo tiedossa joko ymmärryksessäsi tai hengessäsi. Se harvoin sisältää vain pelkkää uutta tietoa.
Kun tarkastelet Jumalallista sanomaa, huomaat, että se koostuu (tai sen pitäisi koostua) tietyistä elementeistä. Tilanteesta, jollainen tilanne/olosuhde on ollut menneisyydessä, tällä hetkellä vallitsevasta tilanteesta sekä tulevasta tilanteesta kun olet astunut Jumalan suunnitelmassa eteenpäin (elämässäsi, seurakuntasi elämässä, kaupunkisi elämässä, maasi tilanteessa, kansakuntasi olosuhteissa).

Joskus sana voi olla kehotus, mutta sellainen se saa/voi olla ainoastaan rakkaudella höystettynä. Profetaalinen sana ei ole tuomiota eikä manipuloivaa vaatimusta. Se on ehkä parannuksen tekoa, mutta ei tuomiota, ehkä kehotusta, mutta ei tuomiota. Jumala on rakastava isä! Se voi olla myös lohdutus, jollakin yliluonnollisella tavalla palveleva tietää vain sinun salaiset rukouksesi ja lohduttaa sinua.

Kun profeetta profetoi, sana todennäköisesti on sellainen, että sillä vapautetaan taivaallinen olemaan näkyvissä maan päällä tai se pidätetään ennenaikaisena. Profeetan profetoiminen on jotakin taivaallisista vapauttavaa, se on erittäin voimallista, eikä sinulta jää huomaamatta profeetan voitelu.

Sinun tulisi oppia tunnistamaan profetia profetoimisesta tai profetoijasta. Jumala käyttää ihmistä.

Älä koskaan tulkitse annettua sanaa syntisi oikeutukseen. Jumala ei siunaa syntiä!Jumala tuomitsee synnin, mutta antaa katuvalle anteeksi.

Profetoiva rakentaa seurakuntaa… hän voi vahvistaa yksilöä tai yhteisöä. Mutta profeetta on henkilö, joka tuo sanoman, laajemmaltikin vaikuttavan vapauttamalla tai pidättämällä sen taivaallisissa. Vastaanottaja vastaanottaa sanoman tai hylkää sen. Koetteleminen on vastaanottajan vastuulla.

Miten koetella?
Tutki, onko profetia linjassa Jumalan sanan kanssa. Profetiat eivät ole heppoisia, oikeat profetiat ovat aina linjassa raamatun kanssa ja erittäin voimallista, Jumalallista puhetta, esim. ihmisen elämään, kun niiden kanssa toimitaan Jumalallisella tavalla. Jos profetia on henkilökohtainen, niin mene Herran eteen ja pyydä vahvistus Jumalalta ja odota sitä/sen vahvistamista. Älä koskaan pyydä profetioita johdattelemalla ihmistä profetoimaan tai houkuttele vääriä vaikutteita elämääsi profetianarkomanialla.

Miksi profetia pitäisi sitten hylätä?
Jos profetia ei ole Jumalan sanasta tunnistettavissa eli linjassa sanan kanssa tai raamattua vastaan, hylkää se. Jos se koskee toista ihmistä, se pitää tarkastella laajemmin ja ehkä jakaa luotettavan kristityn (Kristuksessa kasvaneen) kanssa, tarkastella ja tulkita se niin, että molemmat osapuolet arvioivat sitä yhdessä puolueettoman, luotettavan ihmisen kanssa. Jumala puhuu molemmille, mutta valinta sanoman vastaanottamisesta on aina yksilöllä. Hän itse on vastuussa Jumalan edessä valinnastaan.

Väärät profetiat…
Profetia voi nousta kolmesta eri lähteestä: Pyhästä Hengestä, ihmisen sielusta tai demonivoimista. Sinun tulee aina tunnistaa Jumalan ääni.

Miten se tapahtuu? Tunnista Jumalan ääni…Jumala on rakkaus!
Profetian tulee aina johdattaa ihminen läheisempään suhteeseen Jeesuksen kanssa. Sen tulee aina korottaa Jeesuksen nimeä. Profetia ei tähtää inhimilliseen hyvinvointiin vaan Jumalalliseen menestykseen, ihmisen, yhteisön, kaupungin, kansan jne. keskuudessa.

Iankaikkinen näkökulma!
Muista, että Herra on iankaikkinen Jumala, joka pitää hallussaan ja hallinnassaan kaikkea. Profetian tarkoitus on aina tuoda sinut läheisempään suhteeseen Jeesuksen kanssa, korottaa Jeesuksen nimeä ja tehdä se tunnetuksi kaikkialla.

Opettele ajattelemaan laajasti, yliluonnollisesti. Herra haluaa sinun ymmärtävän taivaallisia/taivaallisista ja on halukas siitä paljastamaan sinulle kun vaellat puhtaana Hänen edessään; Eettisesti ja moraalisesti oikein, noudattaen kaikkea Raamatun totuutta, mitään hylkäämättä tai pois jättämättä. Yhteiskunnan normeja, sääntöjä ja lakeja. Kun teet ja toimit oikein Herran edessä, Hän huolehtii omantuntosi kuntoon.

Jeesuksen nimessä!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti